Meist

Märjamaa Muusika- ja Kunstikool avas uksed 1988. aasta sügisel. Tol aastal alustasime 80 õpilasega (64 muusikakoolis ja 16 kunstikoolis). Statistika järgi on meie koolis suuremal või vähemal määral õppinud ligi 800 last (lisaks veel rütmikaringi mudilased, kirjakursusel  ja erinevates töötubades osalenud huvilised). Kahekümne nelja lõpetanute lennu saak on ligi 281  muusika-  või kunstialase alghariduse omandanut noort inimest. Keskmine õpilaste arv igal õppeaastal on veidi üle 130.
Alustasime külalislahkes Märjamaa kultuurimajas, 2.aprillil 1989. aastal kolisime oma praegusesse armsasse hubasesse kodusse Pihlaka tänaval.
Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli kollektiivi eesmärgiks on olla avatud (halvale suletud), sõbralikuks (kuid nõudlikuks) ja targaks (ning ettenägelikuks) kultuurikeskuseks, kus on mitmekesised võimalused loominguks. Meie visiooni juhtlause on Avatus ja andmisrõõm. Meie missioon väljendub graafilises märgis koos selgitava tekstiga:

Logo kujund:

  • heatahtlikus keskkonnas on väikestel ja suurtel muusika- ning kunstisõpradel ruumi loominguks - see tähendab arenguks;
  • lai alus annab impulsi, uudishimu, aga ka turvatunde eneseväljenduseks ja teadmise, et igaüks on väärtuslik;
  • sellel alusel valitsevad harmoonia ja tasakaal, kord ja korra-armastus;
  • suur pere ei sulata meid ühesugusteks; iga looja on isiksus omamoodi, iga mõte on huvitav ja hinnatud;
  • toetavalt aluselt on hea liikuda tipu poole

Erinevad õppevormid võimaldavad meie kooli töös osaleda koolieelikutel,  põhikooli ja gümnaasiumiõpilastel, samuti täiskasvanutel. Põhiõpe kestab muusikakoolis seitse, kunstikoolis viis aastat; 7-8 aastased alustavad eelkoolis; põhiõppe järel saab soovi korral jätkata lisaõppes.

Muusikakoolis on võimalik õppida klaveri-, viiuli-, akordioni-, kitarri-, flöödi-, klarneti-, saksofoni-, erinevate vaskpillide- (trompet, tromboon, metsasarv, tuuba, tenor, alt), kandlemängu; teadmisi-oskusi saab juurde solfedžo-, rütmika-, muusikaloo-, ansamblimängutundides. Kunstikooli peaained on joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon, kunstiajalugu, lisaks pakuvad huvi erinevad tarbekunsti tehnikad. Õppetöö lahutamatuks osaks on suvised kunstilaagrid, osalemine maakondlikel, üleriigilistel, rahvusvahelistel konkurssidel, näitustel, võistlustel - neilt saab kaasa hulgaliselt hindamatuid loometööks vajalikke kogemusi. Põhiõppe lõpetaja saab peale lõpueksamite sooritamist või lõputöö kaitsmist Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli lõputunnistuse. Vastuvõtt Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli toimub sisseastumiskatsete alusel, mis on igal aastal vahetult peale õppeaasta lõppu juuni alguses.

Muusika- ja kunstikoolis käimine ei piirdu ainult õppetööga koolimajas - sageli toimuvad seal kontserdid-näitused-kohtumised nii oma kui külaliste loominguga, tihti sõidetakse koos õpetajatega Märjamaalt välja kontsertitele, teatrisse, näitustele.
Traditsioonilised on  kooli tuluõhtud, suured talve- ja kevadkontserdid  ja paljud esinemised ümberkaudsetes koolides-lasteaedades; iga-aastased näitused on toimunud Märjamaa  Valla Rahvamaja Ly galeriis, Märjamaa Valla Raamatukogus, Rapla Keskraamatukogus, ka Kullo Lastegaleriis ja üleriigilistel õpilastööde näitustel oleme saanud oma töid eksponeerida. Kunstikool on väljapanekuid korraldanud ka Rootsis Vara raamatukogus, Soomes Vihanti Kodukandikeskuses, Saksamaal Rendsburgis St. Maria kirikus, nende näituste avamisi on sisustanud meie noored muusikud, rahvapilliõpilased osalesid EL projektides "4 maa rahvamuusika" Rootsimaal ning TSÕÕR 2005, aastatel 2008-2010 osalesid meie kunstiõpilased rahvusvahelises Comeniuse projektis „Meie õigused, meie kohustused“.  Puhkpilliõpilased mängivad Märjamaa valla ja Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestris.
Alates 2005.a. viib kool läbi õpilaste muusikalise omaloomingu ja kujutava kunsti konkurssi „Üllatav leid”.
Kooli hoolekogusse on valitud õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ja kohaliku omavalitsuse esindajad.

Koolis töötavad:

Klaveriõpetajad Talvi Lukas, Jamie Loftus, Tatjana Tsitovitš (lapsepuhkusel)
Kunstiõpetajad Anne Aaspõllu, Anne Muinaste, Kertu Tort
Puhkpilliõpetajad Aneta Trujevtseva, Tõnu Soosõrv, Hannes Altrov
Akordioni- ja solfedžoõpetaja Helen Niiholm
Viiuli- ja muusikalooõpetaja Ruth Sõerumäe
Kitarriõpetaja Tiit Peterson
Pärimusmuusikaõpetaja Aivar Arak ja Terje Kaur
Kontsertmeister Kulla Aavik
Klaverihäälestaja Ago Lend
Koristaja Luule Rauert
Perenaine-majahoidja  Taimi Mänd
Remonditööline Endel Parts
Direktor, muusikaloo- ja rütmikaõpetaja Maiu Linnamägi